Remonty kominów przemysłowych

Przeprowadzamy remonty kominów przemysłowych, ich renowacje oraz wykonujemy pełną antykorozję zarówno żelbetu jak i osprzętu stalowego.
Konstrukcje żelbetowe, w tym kominy, malujemy w oparciu o ocenę korozyjności środowiska, stanu betonu i zbrojenia oraz oczekiwanej trwałości malatury. W zależności od wysokości, stosujemy odpowiednie, dzienne oznakowanie przeszkodowe (czerwono białe pasy) , którego projekt konsultujemy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Dobór odpowiednich powłok antykorozyjnych wykonujemy w oparciu o instrukcje ITB oraz doświadczenie własne i producentów farb. Na wykonane prace udzielamy wieloletnich gwarancji. Podejmujemy się prac zarówno na stalowych kominach, wieżach czy masztach, jak i na konstrukcjach wsporczych kanałów, galerii, czopuchów czy dachów. Do przygotowania powierzchni stosujemy mycie ciśnieniowe, obróbkę strumieniowo-ścierną, czyszczenie mechaniczne a także chemiczne. Nakładanie powłok wykonujemy zarówno manualnie jak i natryskowo. Wykonując remonty kominów przemysłowych technologię dostosowujemy do rodzaju obiektu, charakteru zakładu oraz wymagań inwestora. W ramach przeglądów konstrukcji żelbetowych proponujemy wykonanie badań sklerometrycznych – tego typu prace wykonujemy we współpracy z akredytowanym laboratorium budowlanym. W ramach kontroli kominów żelbetowych podejmujemy się badań zasięgu karbonizacji, odwiertów w trzonie komina oraz rewizji wnętrza kanałów spalin. Transport pionowy, nawet na 250 metrów, nie stanowi problemu. Aby przyśpieszyć prace opracowaliśmy system zewnętrznego wciągania materiałów o masie przekraczającej 150 kg.

Dobór odpowiedniej technologii i wysokiej jakości wykonawstwo sprawia, że powierzone nam obiekty służą długo i sprawnie.