Etapy prac

Antykorozja konstrukcji stalowych:

 1. ocena stanu technicznego powłok i dobór technologii zabezpieczeń
 2. przygotowanie powierzchni przed malowaniem:
  a) czyszczenie ręczne, mechaniczne do stopnia St 2
  b) czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho do stopnia Sa 2 ½
  c) czyszczenie strumieniowo-ścierne w osłonie wodnej do stopnia Sa 2 ½
  d) czyszczenie (odtłuszczenie) powierzchni za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych (do 250bar) ciepło i zimnowodnych
 3. Malowanie ręczne przy zastosowaniu pędzla lub
 4. Malowanie natryskiem (agregatem hydrodynamicznym) umożliwiające odpowiednią jakość i grubość wykonywanych powłok

Gwarancja na wykonywane prace jest uzależniona od stosowanych materiałów i wynosi od 3 do 5 lat.
Istnieje możliwość udzielenia gwarancji na żywotność powłok przez niektórych producentów farb do około 10-15 lat.

Antykorozja żelbetu na kominach, wieżach, silosach, mostach, chłodniach kominowych:

 1. ocena stanu żelbetu
 2. czyszczenie strumieniowo-ścierne lub urządzeniem wysokociśnieniowym
 3. antykorozja zbrojenia
 4. uzupełnianie ubytków żelbetu odpowiednimi materiałami
 5. zabezpieczenie antykorozyjne betonu odpowiednimi środkami

Do wykonywania w/w prac stosujemy materiały krajowe i zagraniczne pozwalające na wieloletnią eksploatację wyremontowanych obiektów oraz posiadające atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie kraju.