Zakres prac

Specjalizujemy się w pracach związanych z zabezpieczeniami antykorozyjnymi wykonywanymi na wysokości, w miejscach trudno dostępnych oraz wymagających asekuracji.
Wszyscy pracownicy mają ukończone specjalistyczne szkolenia w zakresie oceny stanu powłok, przygotowania i oczyszczenia konstrukcji pod malowanie oraz wymaganych warunków środowiska w trakcie nakładania powłok.
Nasza firma wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych zarówno nowych jak i przeznaczonych do remontu.
Konstrukcje przygotowujemy do wymaganego stopnia czystości oraz zgodnie z wymaganiami nakładanych powłok
Konstrukcje stalowe zabezpieczamy powłokami malarskimi w systemie farb chlorokauczukowych, epoksydowych, poliuretanowych i alkidowych.
Wykonujemy również czyszczenie i malowanie antykorozyjne konstrukcji hal produkcyjnych, magazynowych i przemysłowych ich wyposażenia, zbiorników przemysłowych i spożywczych, maszyn i urządzeń, rur przesyłowych, mostów, kładek, wiaduktów, suwnic itp.
Usługi prowadzimy z wykorzystaniem własnego sprzętu. Posiadamy sprzęt umożliwiający mechaniczne usuwanie starych powłok oraz szorstkowanie powierzchni. Posiadamy sprzęt pozwalający na ciśnieniową i strumieniowo-ścierną obróbkę i przygotowanie powierzchni.
Aplikację farb przeprowadzamy ręcznie, pneumatycznie lub hydrodynamicznie.
Malujemy kompleksowo całe obiekty jak i poszczególne elementy wraz z wcześniejszym przygotowaniem określenia stanu powłok oraz wytrzymałości i fotodokumentacją.